Welkom!

Alumnivereniging Immensa is de vereniging voor afgestudeerden en ouderejaars studenten van de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen, voorheen Gedrag en Samenleving, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Afgelopen activiteit: ASWij

ASWij is gezamenlijk georganiseerd door Alumnivereniging Immensa, de bacheloropleiding ASW en Studievereniging Pegasus.

De verschillende onderdelen van het evenement behandelden de identiteit en samenhorigheid van de ASW community, waarbij sociaalwetenschappelijke perspectieven en gezelligheid samenkomen.

Bekijk de foto’s en omschrijving van ASWij van 5 april 2018 in Akhnaton!

Lees meer over deze dag

 

Beste alumnus,

De huidige opzet van het alumninetwerk - als zelfstandige vereniging - is op deze manier niet vol te houden. Wij zien toekomst in een alumninetwerk dat zonder lidmaatschap wordt gecoördineerd vanuit de opleiding. Er wordt gestemd over het voorstel de vereniging op te heffen tijdens de komende ALV op woendagavond 19 september vanaf 19:30 uur. Hiervóór kun je gezellig aanschuiven voor een diner op dezelfde locatie, vanaf 18:00 uur achterin Kapitein Zeppos, Gebed Zonder End 5, Amsterdam. Er wordt een schappelijk aantal drankjes en hapjes vergoed door de vereniging. Zie hieronder de toelichting en lees hier een beknopt jaarverslag 2017-2018.

Verloop Alumnivereniging BGS/ASW (Immensa)
9 oktober 2009
: Alumnivereniging BGS/ASW wordt opgericht.
Overzicht oud-besturen.
2014: Officieuze naamswijziging Alumnivereniging BGS/ASW naar Alumnivereniging Immensa.
2014: Kroegcollege: Thuis in Europa.
2015: ASW/BGS reünie en viering eerste lustrum in Heffer.
2016: Wallenwandeling Back to our Roots - Beeldvorming.
2017: Lustrumfestival viering 15-jarig bestaan Pegasus.
2018: ASWij event voor ASW community.

Oorzaken voorstel opheffen vereniging en mogelijke toekomst alumninetwerk
Tijdens komende ALV wordt gestemd over het voorstel de vereniging op te heffen. Dit heeft verschillende oorzaken die hieronder worden opgesomd:
- Er zijn geen reacties om een bestuur te vormen. Dit is het tweede opeenvolgende jaar dat deze zoektocht moeizaam verloopt.
- Gevolg van een beperkt beschikbaar bestuur is dat er te weinig capaciteit is om activiteiten te organiseren.
- Zonder inhoudelijk interessante, prikkelende activiteiten wordt de toewijding van huidige leden minder (zorgelijke ledenparticipatie; weinig verlengingen) en stromen er nauwelijks nieuwe alumnileden door na ledenwerving bij diploma-uitreikingen (weinig juniorleden).
- Het ledenbestand is als volgt: bestuursleden 18/19 (0), reguliere leden automatische incasso (45, waaronder 4 nieuwe leden en 2 verlengingen), lidmaatschappen verlopen 18/19 (21); juniorleden 18/19 (2); eerder verlopen lidmaatschappen, niet verlengd (87).
- Het ledenbestand van de vereniging is niet accuraat en benadert een selecte groep alumni.
- Het is doeltreffender als het alumninetwerk wordt gecoördineerd vanuit de opleiding, die gegevens heeft van alle ASW-alumni waarbij een lidmaatschap niet nodig is. Mogelijk wordt er jaarlijks een activiteit georganiseerd zoals ASWij die toegankelijk is voor de ASW community, waaronder studenten, staf en alumni. Mogelijk blijft de Alumnivereniging Immensa Facebookgroep voortbestaan als open ASW alumnigroep.

ALV: aanmelden, machtigen en reacties
Meld je aan voor de ALV (en het diner vooraf) via het formulier van de enquête. Tevens kun je hier je mening en reacties uiten op bovenstaand voorstel.

https://goo.gl/forms/LZTHrrujQWaxo4j43

Je kunt iemand anders schriftelijk machtigen om voor je te stemmen tijdens de ALV indien je niet aanwezig kan zijn. Overige opmerkingen lezen we graag op alumniverenigingimmensa@gmail.com.

Ledenadministratie en financiën
Indien er tijdens de ALV wordt besloten de vereniging op te heffen, hebben twee zaken prioriteit: het vertrouwelijk omgaan met persoonlijke gegevens in de ledenadministratie en afronding van de financiën. Er moet worden onderzocht of de ledenadministratie moet worden bewaard vanwege mogelijke controles. Op dit moment hanteert Immensa dit privacybeleid. Het lijkt mogelijk ieder lid een jaar lidmaatschapsgeld van €8,00 terug te storten op de bij ons bekende IBAN. Daarnaast zullen indien mogelijk de financiële ondersteuningen van Studievereniging Pegasus van afgelopen jaren worden teruggestort.

Hopelijk tot woensdag!

Alumnivereniging Immensa (BGS | ASW)
Bestuur 17-18: Tasniem, Nikkie, Rian, Irene & Mark

Bestuur 18/19 gezocht!

Per september zoekt Immensa enthousiaste, betrokken alumni voor een vrijwilligersfunctie als bestuurslidCheck de vacature op de site en laat je interesse en/of vragen uiterlijk 31 augustus weten!