Welkom!

Alumnivereniging Immensa is de vereniging voor afgestudeerden en ouderejaars studenten van de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen, voorheen Gedrag en Samenleving, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Afgelopen activiteit: ASWij

ASWij is gezamenlijk georganiseerd door Alumnivereniging Immensa, de bacheloropleiding ASW en Studievereniging Pegasus.

De verschillende onderdelen van het evenement behandelden de identiteit en samenhorigheid van de ASW community, waarbij sociaalwetenschappelijke perspectieven en gezelligheid samenkomen.

Bekijk de foto’s en omschrijving van ASWij van 5 april 2018 in Akhnaton!

Lees meer over deze dag

 

Beste leden van Alumnivereniging Immensa (BGS/ASW),

Tijdens de afgelopen ALV van 19 september 2018 is het voortbestaan van de vereniging besproken. Er is besloten dat Alumnivereniging Immensa wordt ontbonden per 1 januari 2019. Dit wordt nader toegelicht en een gemarkeerde versie van de notulen is te lezen. Er is de mogelijkheid via e-mail te reageren.

Besluit vereniging ontbonden

Tijdens de ALV van 19 september 2018 is besloten dat Alumnivereniging Immensa wordt ontbonden per 1 januari 2019. Het bleek niet meer haalbaar om het alumninetwerk te organiseren in de vorm van een zelfstandige vereniging. In overleg met de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen en de Studieverening Pegasus is besloten dat de opleiding het voortbestaan van het alumninetwerk faciliteert. Het overgebleven vermogen van €1247,74 wordt onder beheer gesteld van Studievereniging Pegasus. Het geld is gereserveerd voor toekomstige ASWij- en/of lustrumevenementen waar ook alumni tot de genodigden behoren. Immensa's kascontrolecommissie heeft dit 6-11-2018 goedgekeurd. Hieronder worden belangrijke zaken uitgelicht. Verdere details zijn te lezen in de notulen.

Oorzaken besluit

- Laatste jaren waren er weinig nieuwe (bestuurs)leden en doorstroom van alumni via Pegasus, ondanks meerdere wervingsacties.

- In 2016 werd de subsidie vanuit het College Sociale Wetenschappen afgebouwd, waardoor Immensa volledig leunde op ledencontributie en samenwerking met ASW en Pegasus.

- Verlopen lidmaatschappen werden weinig verlengd en in het komende bestuursjaar zouden er tientallen verlopen.

Gevolgen besluit

- Tijdens de ALV werd besloten dat de vereniging per 1 januari 2019 wordt ontbonden.

- In overleg met de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen en de Studieverening Pegasus is besloten dat de opleiding het voortbestaan van het alumninetwerk faciliteert. Enthousiaste alumni die een evenement willen organiseren kunnen hen benaderen.

- Onder de voorwaarde voor een toekomstig ASWij- of lustrumevenement (alumni worden uitgenodigd, mede-gecoördineerd door de opleiding) vertrouwen wij het overgebleven budget van €1247,74 toe aan ASW en Pegasus. Dit gebeurt in de vorm van een reservering bij Pegasus onder bovenstaande voorwaarde. Tijdens Pegasus' ALV van 11-10-2018 is dit goedgekeurd.

- Voor de leden wiens ledencontributie op 30-8-2018 is geïncasseerd, is dit 30-10-2018 teruggestort.

- Per 1 januari 2019 verwijst de website naar relevante sites en sociale media waar alumni elkaar kunnen blijven ontmoeten. Immensa's huidige Facebook-pagina en LinkedIn-pagina krijgen een algemene naam voor ASW-alumni UvA.

- Per 1 januari 2019 wordt Immensa uitgeschreven bij de KvK en de bankrekening wordt opgezegd.

- Per 1 januari 2019 zijn alle door Immensa opgeslagen documenten waar persoonsgegevens op staan vernietigd. Overige relevante zaken, zoals een witboek om evenementen te organiseren of de vereniging ooit nieuw leven in te blazen, wordt ondergebracht bij ASW en Pegasus.

Tot ziens!

Tot dusver de bespreking van de laatste ALV. Het is jammer dat de vereniging wordt opgedoekt, maar de mogelijkheid blijft voor alumni om elkaar te blijven ontmoeten. Met plezier hebben we afgelopen ASWij-evenement georganiseerd en we hopen elkaar weer bij een volgend spetterend evenement te zien!

Hartelijke groet en we hopen op een snel weerzien!

Alumnivereniging Immensa (BGS | ASW)
Bestuur '17-'18: Tasniem, Nikkie, Rian, Irene & Mark