Afgelopen activiteit: Lustrumfestival Pegasus & Immensa

Omdat Pegasus 15 jaar bestaat is er op 16 juni een lustrumfestival georganiseerd met allerlei activiteiten. Een kleurrijke verzameling studenten, alumni, docenten en introducés was naar Bij Storm gekomen om het 15-jarig bestaan te vieren.

Lees meer over deze dag.

Enthousiaste bestuursleden gezocht

Het afgelopen jaar is het bestuur ´16-´17 met veel plezier het gezicht van Immensa geweest. Op 16 juni is de laatste activiteit van het bestuursjaar en kun je hen nog voltallig in actie zien, daarna dragen zij het stokje over. Oftewel nieuwe bestuursleden gezocht! Minstens 4 aangezien huidig penningmeester Rian graag voortbouwt op een leuk bestuursjaar! BEKIJK DE VACATURE