Junior aanmeldformulier

Wat leuk dat je junior lid wilt worden! Hieronder vind je ons inschrijfformulier voor het Juniorlidmaatschap in samenwerking met studievereniging Pegasus. Het Juniorlidmaatschap is gratis, 1 jaar geldig en bedoeld voor leden van Pegasus die minimaal in het derde jaar van de studie zitten.

 

Voornaam

Achternaam

Gender

Geboortedatum

Woonplaats

E-mail

Telefoonnummer

IBAN

Je IBAN zal pas gebruikt worden nadat je eenjarig gratis lidmaatschap verloopt. Mocht je dit niet willen, stuur ons dan een e-mail.

Beginjaar ASW

Ruimte voor een opmerking

Jaar van diplomering

Eventuele vervolgopleiding

Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Tevens machtig ik alumnivereniging Immensa om het totale bedrag van het lidmaatschap van mijn bank- of girorekening af te schrijven. Het betreft een doorlopende, jaarlijkse machtiging die na 12 maanden (gratis) lidmaatschap ingaat. Het bedrag van €8,00* zal in de loop van ieder studiejaar worden afgeschreven. Tevens geef ik Immensa hierbij toestemming om, uitsluitend voor verenigingsgerelateerde zaken, gebruik te maken van mijn e-mailadres, telefoon- en andere gegevens*.

* Persoonsgegevens zullen niet zonder toestemming van het lid aan derden worden verstrekt.
* Wijzigingen in lidmaatschapsgelden zijn voorbehouden. Deze zullen tijdig bekend gemaakt worden.
* Na afschrijving van het bedrag geldt een storneringstermijn van 56 dagen.