Lidmaatschap aanmeldformulier

Hieronder vindt u ons inschrijfformulier. Het inschrijven is pas voltooid als wij de eerste contributie hebben ontvangen. Deze bedraagt €8,00 per jaar en wordt ieder studiejaar per automatische incasso geïnd.

Noot: na aanmelding krijg je een automatische bevestiging van je inschrijving. Niet ontvangen? Controleer je spambox of neem contact met ons op. 

Voornaam

Achternaam

Gender

Geboortedatum

Woonplaats

E-mail

Telefoonnummer

IBAN

Beginjaar ASW

Jaar van diplomering ASW

Eventuele vervolgopleiding (Master)

Huidige functie

Ruimte voor een opmerking

Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en tevens machtig ik alumnivereniging Immensa het totale bedrag van het lidmaatschap van mijn bank- of girorekening af te schrijven. Het betreft een doorlopende, jaarlijkse machtiging. Het bedrag van €8,00* zal in de loop van ieder studiejaar worden afgeschreven. Tevens geef ik Immensa hierbij toestemming om, uitsluitend voor verenigingsgerelateerde zaken, gebruik te maken van mijn e-mailadres, telefoon- en andere gegevens*.

* Persoonsgegevens zullen niet zonder toestemming van het lid aan derden worden verstrekt.
* Wijzigingen in lidmaatschapsgelden zijn voorbehouden. Deze zullen tijdig bekend gemaakt worden.
* Na afschrijving van het bedrag geldt een storneringstermijn van 56 dagen.