Immensa is continu op zoek naar bijdragen en samenwerkingen om de diensten voor onze alumni voort te zetten en uit te breiden. Onze hoofddoelen zijn het vergroten van het carrièreperspectief en netwerk. Bijdragen kan als samenwerking of als liefdadigheid.

 

Bijdragen en samenwerkingen

Input over interessante sprekers, workshops, locaties voor evenementen, relevante uitzendbureaus, sponsors en andere organisaties om mee samen te werken is zeer welkom! Neem hiervoor contact met ons op of stuur een mail naar alumniverenigingimmensa@gmail.com.

 

Donaties

Heb jij hart voor de vereniging en wil je uit liefdadigheid bijdragen? Eenmalige donaties en giften zijn zeer betekenisvol voor het behouden en versterken van de vereniging en ASW community. Met de ledencontributie proberen wij het lidmaatschap zo laagdrempelig mogelijk te houden, terwijl wij blijven streven naar waardevolle activiteiten. Neem contact op met Immensa om een donatie of gift te overleggen. Er zijn mogelijkheden voor een eervolle vermelding van belangrijke donateurs.

 

Voor eenmalige donaties kan ieder willekeurig bedrag worden overgemaakt naar onze rekening:

Alumnivereniging BGS/ASW

NL80 RABO 0153 7855 19

 

Wij beloven donaties zorgvuldig te besteden en geven indien gewenst verslag over de nuttige besteding voor de vereniging en haar leden. Bij voorbaat hartelijk dank voor je interesse in het ondersteunen van de vereniging.