Alumnivereniging Immensa is de vereniging voor afgestudeerden en ouderejaars studenten van de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen, voorheen Gedrag en Samenleving, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Wat doet Immensa?

Sinds 2010 biedt Immensa een platform voor alumni van bovenstaande interdisciplinaire studie. Na de bachelor gaan alumni hun eigen weg in het werkveld en studieloopbaan, wat een divers netwerk oplevert. Immensa brengt bekende en nieuwe alumni bijeen tijdens prikkelende activiteiten zoals een kenniscafé, reünie, workshops, borrels, netwerkevenement of kroegcollege. Hiermee trachten we carrièreperspectieven te delen en te vergroten, maar ook het vertrouwde ASW-gevoel te herbeleven. Immensa is deel van de ASW community, die bestaat uit een hechte samenwerking tussen de bacheloropleiding, studievereniging Pegasus en alumnivereniging Immensa.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de vereniging? Lees hier over het huidige bestuur, oud-besturen, afgelopen en aankomende activiteiten. Op onze Facebook plaatsen wij items over sociale vraagstukken en worden vacatures gedeeld, net als op onze LinkedIn.

 

Lidmaatschap en junior lidmaatschap

Enthousiast geworden en wil je deel uitmaken de vereniging? Het lidmaatschap van slechts €8,00 per jaar geeft toegang tot meerdere activiteiten per jaar! Het junior lidmaatschap is zelfs het eerste jaar gratis voor ouderejaars Pegasusleden die drie jaar of langer studeren.

 

Bijdragen en samenwerkingen

Wil je bijdragen aan de doelen carrièreperspectieven en het netwerk te vergroten van alumni? Wij zijn continu op zoek naar input over interessante sprekers, workshops, locaties voor evenementen, relevante uitzendbureaus, sponsors en andere organisaties om mee samen te werken.

 

Donaties

Heb jij hart voor de vereniging en wil je uit liefdadigheid bijdragen? Eenmalige donaties en giften zijn zeer betekenisvol voor het behouden en versterken van de vereniging. Met de ledencontributie proberen wij het lidmaatschap zo laagdrempelig mogelijk te houden, terwijl wij blijven streven naar waardevolle activiteiten. Bij voorbaat hartelijk dank voor je interesse in het ondersteunen van de vereniging.

 

Contact

Voor meer informatie zijn wij te bereiken via het contactformulier of door een mail te sturen naar alumniverenigingimmensa@gmail.com.

 

We wensen je veel geluk voor de toekomst en hopen je te blijven zien tijdens komende activiteiten!

 

Het alumnibestuur 2017-2018,

Mark, Nikkie, Rian, Irene en Tasniem

 

Immensa bestuur 2017-2018: Irene, Rian, Nikkie en Tasniem (zonder Mark)