Alumnivereniging Immensa is de vereniging voor afgestudeerde van de Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen en Gedrag en Samenleving

Algemene Sociale Wetenschappen staat bij sommigen bekend als dé studie voor mensen die niet kunnen kiezen. En tevens de studie waarin je de meeste keuzes moet maken. ASW-ers vliegen dan ook uit naar alle kanten van de arbeidsmarkt. Binnen Immensa blijf je in contact met elkaar en verbonden met het interdisciplinaire gedachtegoed van de studie. Met het bestuur willen we activiteiten organiseren die je een steuntje in de rug geven, je blik verbreden en je inspireren op sociaal maatschappelijk vlak.

Begin september 2016 is er gedurende de ALV afscheid genomen van het Immensa bestuur ‘15-’16 Anderhalf jaar lang hebben Nadia, Lieke, David, Laurie, Marlouke en Rosalie zich ingezet om Immensa te professionaliseren als alumnivereniging. Ook wisten zij memorabele evenementen te organiseren zoals het Lustrumevenement.

Het aankomend jaar nemen wij (Monica, Pim, Rian, Irene, Rosaly) het stokje van hen over. Ook zal David dit bestuursjaar tot januari aanblijven om Immensa kapitaalkrachtiger te maken en zal Sabrien vanaf januari aanschuiven. Het aankomend jaar kunnen jullie drie evenementen verwachten waaronder binnenkort het kenniscafé. Daarnaast streven we als bestuur naar het verbinden van alle ASW-cohorten en een intensievere samenwerking met Pegasus en docenten van ASW. Ook zullen we jullie dit jaar niet enkel informeren via e-mail en Facebook maar ook via LinkedIn.

Wij ambiëren een mooi bestuursjaar en verwelkomen je graag op ons eerste evenement.

Pim, Rosaly, Monica, Irene, Sabrien en Rian (David mist op deze foto)
Pim, Rosaly, Monica, Irene, Sabrien en Rian (David mist op deze foto)

Bij deze stellen we ons graag aan je voor! Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Voorzitter
Monica is afgestudeerd en werkt momenteel na het voltooien van haar Master Beleid, Communicatie en Organisatie als recruiter- Rijksoverheid bij Randstad Nederland. Voor Immensa ambieert zij als voorzitter een succesvol bestuursjaar waarin het opbouwen van een Immensa al community centraal staat.

Secretaris
Pim is momenteel bezig zijn scriptie te schrijven binnen de onderzoeksmaster Social Sciences. Als secretaris hoopt hij bij te dragen aan een goede structuur binnen Immensa en verder uit te werken wat de vereniging en ASW voor elkaar kunnen betekenen.

Penningmeester
Rian richt zich naast zijn master Bestuur en Beleid op onderwijsprogramma’s over maatschappelijke ontwikkelingsvraagstukken. Als penningmeester streeft hij ernaar om Immensa financieel gezond te houden en een hechte samenwerking met Pegasus en andere relevante organisaties realiseren.

Promotie
Irene zit in de afrondingsfase van ASW en schrijft in dit eerste semester haar Bachelorscriptie. Als bestuurslid Promotie is het doel om naast de offline evenementen ook online leden te voorzien van interessante content. Zoals vacatures en onder andere nieuwsberichten vanuit het interdisciplinaire ASW onderzoeksveld.

Algemeen bestuurslid
Rosaly heeft voor de zomer haar bachelor ASW behaald en is momenteel bezig met de onderzoeksmaster Urban Studies. Als algemeen bestuurslid hoopt zij in samenwerking met de andere bestuursleden een drietal mooie en interessante evenementen neer te kunnen zetten, om de leden van Immensa het oude vertrouwde ‘ASW-gevoel’ te laten herbeleven.

Algemeen bestuurslid
David Sondorp heeft in 2013 ASW afgerond. Omdat hij binnen ASW de arbeid en organisatierichting op is gegaan lag zijn masterkeuze voor de hand, sociologie: arbeid, organisatie & management. Na een jaar mocht hij zijn papiertje ophalen en zichzekf master of science noemen. David is momenteel werkzaam bij het UWV.

Algemeen bestuurslid
Sabrien is van de tweede BGS lichting die nog in Almere zat. Een kleine club, hechte band, heel veel verschillende interesses en vooral heel erg gezellig! Ze is momenteel heerlijk aan het reizen in Zuid-Oost Azië en zal in januari weer aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen en evenementen.

Hopelijk tot ziens!

Het Alumnibestuur 2016-2017,
 Monica, Pim, Rian, Irene, Rosaly, David & Sabrien